Thai Aviation Careers เข้าพบผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) เพื่อหารือเกี่ยวกับหลักสูตรอากาศยานไร้คนขับ (UAV)

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 ผู้ร่วมก่อตั้งเพจ Thai Aviation Careers เพจงานด้านการบินชั้นนำ คุณสุทธิพงษ์ วงศนันท์ และ คุณวรภส เอกบุตร เข้าพบและคารวะ พลอากาศเอก ดร. ปรีชา ประดับมุข ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

Read more