ด่วน! Avanti Air Charter เปิดรับนักศึกษาฝึกงานด้าน Ground-Flight Attendant ที่สนามบินกระบี่

เบี้ยเลี้ยงสำหรับฝึกงานเต็มวัน = 500 บาท เบี้ยเลี้ยงสำหรับฝึกงานครึ่งวัน = 300 บาท **ค่าเบี้ยเลี้ยง ขึ้นอยู่กับรายละเอียดการจองของวันนั้นๆ (depending on the booking on that day) “Ground-Flight Attendant Internship

Read more

Avanti Air Charter เปิดรับสมัคร Ground Service Officer ประจำสนามบินกระบี่ เงินเดือน 18,000 บาท ด่วน!

รายละเอียดดังนี้ Requirements English language proficiency. Mandarin proficiency is a plus. Basic computer knowledge. Good personality with service mindedness. Airline experience

Read more

Avanti Air Charter เปิดรับสมัครพนักงานภาคพื้น ประจำสนามบินอู่ตะเภา

รายละเอียดดังนี้ Requirements English language proficiency. Mandarin proficiency is a plus. Basic computer knowledge. Good personality with service mindedness. Airline experience

Read more