The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

#Aviation

AviationContentInteresting

“คมนาคม” เคาะคุณสมบัติสรรหา ผอ.กพท. คนใหม่ หลัง ดร.จุฬา สุขมานพ หมดวาระกันยายน 2563

เว็บไชต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการกํากับสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาและคัดเลือกผู้อํานวยการสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2563 เตรียมสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (ผอ.กพท.) คนใหม่ หลังนายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการคนปัจจุบันหมดวาระในเดือนกันยายนนี้ แหล่งข่าวคาดว่า นายจุฬา สุขมานพ เตรียมลงสมัครชิงตำแหน่ง “บิ๊กการบินพลเรือน” วาระที่ 2

Read More
AviationCareers

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในสังกัดต่าง ๆ ของสำนักงานฯ ครั้งที่ 4-2563

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT : กพท. ) รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในสังกัดต่าง ๆ ของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 – 2563 รับสมัครจนถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ตำแหน่งที่เปิดรับ 1. ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บัญชีและงบประมาณ2.

Read More