สุดอั้น! ขอพนักงานอาสาสมัครใจ “ลาออก” พร้อมจ่ายสูงสุดคนละ 20 เดือน!

เซ่นพิษโควิด จนกระทบธุรกิจท่องเที่ยวทุกภาคส่วนอย่างหนัก รวมถึงธุรกิจสายการบินอย่าง Bangkok Airways หรือ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BA ได้ออกประกาศแจ้งพนักงานว่า บริษัทมีความจำเป็นต้องปรับโครงสร้างองค์กรให้มีจำนวนบุคลากรในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงจำนวนเที่ยวบิน และเส้นทางบินที่ลดลง บริษัทจึงเปิด “โครงการร่วมใจจากองค์กรปี 2563” หรือ “โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด

Read more

Bangkok Airways เปิดรับสมัครตำแหน่ง Marketing Campaign ประจำสำนักงานใหญ่จตุจักร TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป

รายละเอียดดังนี้ สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคารสำนักงานใหญ่ ถนน วิภาวดีรังสิต เวลาปฏิบัติงาน: วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08:00 – 17:30 น. คุณสมบัติ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าในสาขาการตลาด หรือด้านการบริหารธุรกิจ มีประสบการณ์ทำงานด้านการตลาด การตลาดฐานข้อมูล และการทำแคมเปญส่งเสริมการขาย 3

Read more

Bangkok Airways เปิดรับสมัคร Airside Operations Officer ประจำสนามบินสุโขทัย TOEIC 600 ขึ้นไป

รายละเอียดดังนี้ คุณสมบัติ มีประสบการณ์ในงานสายการบินอย่างน้อย 1 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการจัดการสนามบิน / การจัดการด้านการบินหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง TOEIC 600 คะแนนขึ้นไป สามารถไปปฏิบัติงานประจำที่สนามบินสุโขทัยได้ ลักษณะงาน ดำเนินการบังคับใช้กฎระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติของสนามบินในการร่อนลงจอด วิ่งขึ้น ขับเคลื่อน จอด และการให้บริการอากาศยาน ตลอดจนการจราจรภายในเขตการบิน

Read more

Bangkok Airways เปิดรับสมัครตำแหน่ง Station Emergency Response Planning

รายละเอียดดังนี้ Main Responsibilities ช่วงปกติ (Non-Crisis Time) วางแผน กำหนดรูปแบบการทบทวน แผนรองรับเหตุฉุกเฉินประจำสถานี ร่วมกับนายสถานี และนำเสนอปรับปรุงแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน สถานีต่างๆ (Station Crisis & Emergency Response Manual – S-CERM) ประจำปี

Read more

ฝึกงานกับ “บางกอก แอร์” หน่วยงาน Alliance (Network and Fleet Management)

ด่วน! รับสมัครนักศึกษาฝึกงานหน่วยงาน Alliance (Network and Fleet Management) เริ่มฝึกงานได้ภายในเดือนมกราคมนี้ คุณสมบัติเบื้องต้น – กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ปี 3 ขึ้นไป ทุกสาขา– มีความรู้พื้นฐานในการใช้ program computer microsoft office;

Read more

Bangkok Airways เปิดรับสมัครหลายตำแหน่ง คลิกด่วน!

ตำแหน่งต่างๆที่เปิดรับ มีดังนี้ Airport Quality Assurance (Supervisor) รายละเอียด คลิกที่นี่ Station Emergency Response Planning (Officer) รายละเอียด คลิกที่นี่ Marketing Campaign (Supervisor) รายละเอียด คลิกที่นี่

Read more

Bangkok Airways เปิดรับสมัครตำแหน่ง Airport Security Officer ประจำสนามบินสมุย

รายละเอียดดังนี้ หน้าที่ความรับผิดชอบ – รับผิดชอบดูแลด้านงานบัตรรักษาความปลอดภัยสนามบินให้เป็นไปตามระเบียบและมาตรการความปลอดภัยของสนามบิน– ควบคุมการบังคับใช้บัตรให้เป็นไปตามระเบียบของสนามบิน– ตรวจสอบระบบงานบัตรและประวัติบุคคลให้มีความเป็นปัจจุบันเสมอ– ทบทวนระเบียบการออกบัตรเข้าพื้นที่ทั้งบุคคลและพาหนะ– จัดทำและนำเสนอร่างระเบียบด้านการรักษาความปลอดภัยต่อผู้บังคับบัญชาตามที่ได้รับนโยบาย– ติดตามประกาศกรมรวมถึงกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัย แล้วนำมารายงานต่อผู้บังับบัญชาทราบ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาการเปลี่ยนแปลงนโยบานและมาตรการการรักษาความปลอดภัยสนามบิน– ติดตามข่าวสารและเหตุการณ์อันอาจเกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยสนามบิน เพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาทราบ– เป็นผู้จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานและแก้ไขคู่มือการรักษาความปลอดภัย ให้เป็นไปตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการและเป็นไปตามข้อกำหนดของICAO,CAAT– ติดต่อประสานงานหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับมาตรการการรักษาความปลอดภัยของสนามบิน เพื่อขอนัดประชุมหรือเพื่อแจ้งมาตรการการรักษาความปลอดภัยสนามบินให้หน่วยงานต่างๆทราบ– เป็นผู้ประสานงานการจัดเตรียมการฝึกอบรมและการAuditของแผนกความมั่นคงสนามบินสมุย– เป็นผู้จัดทำรายงานการฝึกอบรมและการAuditของแผนกความมั่นคงสนามบินสมุย สนใจสมัคร

Read more

รวมภาพบรรยากาศงาน “TAC TALK #1” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 กันยายนที่ผ่านมา

จบไปแล้วกับสุดยอดงาน Talk Show ด้านการบินที่ยิ่งใหญ่และครอบคลุมแทบทุกอาชีพหลักด้านการบินที่สุดของประเทศไทย กับงาน “TAC TALK” ครั้งที่ 1 จัด ณ ห้องประชุมวัฒนา สวรรยาธิปัติ อาคารวิทยบริการ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 กันยายนที่ผ่านมา บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก

Read more