ด่วน! Bangkok Airways เปิดรับเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง (ตราด)

สายการบิน Bangkok Airways เปิดรับสมัครด่วน เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง ประจำสนามบินตราด รายละเอียดดังนี้ คุณสมบัติ ชาย อายุ 25-35 ปี สูง 167 ซม. ขึ้นไป ค่า BMI 20-27 ไม่มีประวัติอาชญากรรม

Read more

Bangkok Airways รับสมัคร Officer-Airport Security สุโขทัย

สังกัดฝ่าย Airport ทำงานที่สนามบินสุโขทัย ส่ง Resume ไปสมัครได้ที่อีเมล์ pgrecruitment@bangkokair.com รายละเอียดดังนี้ คุณสมบัติผู้สมัคร ปริญญาตรีด้านสาขาการบิน (Aviation) หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้งานโปรแกรม MS Office หรือโปรแกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้ในระดับดี สามารถใช้ภาษาอังกฤษ speaking, writing,

Read more

Bangkok Air Catering รับสมัคร Assistant Sales & Customer Relations Manager

Bangkok Air Catering เปิดรับสมัครตำแหน่ง Assistant Sales และ Customer Relations Manager รายละเอียดตามรูปภาพที่แนบด้านล่าง สมัครได้ทางอีเมล hr@bangkokaircatering.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 021317500 ต่อ 8702, 8705, 8709

Read more

Bangkok Airways เปิดรับ Officer-Airport Operations สนามบินสุโขทัย TOEIC 550

หน้าที่ความรับผิดชอบ วางแผนหลุมจอด รวมถึงควบคุมกํากับดูแลและตรวจสอบความถูกต้อง ในการให้บริการหลุมจอด เพื่อให้การปฏิบัติการในเvตพื้นที่การบินเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัย จัดท่า slots เวลาการบินเบ้าและออกของอากาศยาน โดยคํานึงถึงความเพียงพอด้านสิ่งอํานวยความสะดวกทองสนามบินในการรองรับอากาศยานเพื่อให้สามารถทําการนิน ขึ้นลงได้อย่างปลอดภัย รวบรวม ตรวจสอบเอกสารพิธีการบิน และประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดเก็บค่าใช้จ่ายในการใช้บริการของสนามบิน ดําเนินการจัดทําและประสานงานกันทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องด้าน Aeronautical Information Service (AIS) และอัพเดทปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ดูแลและตรวจสอบการขับขี่และใบอนุญาตขับขี่ยานพาหนะในเขตการบิน

Read more

สุดอั้น! ขอพนักงานอาสาสมัครใจ “ลาออก” พร้อมจ่ายสูงสุดคนละ 20 เดือน!

เซ่นพิษโควิด จนกระทบธุรกิจท่องเที่ยวทุกภาคส่วนอย่างหนัก รวมถึงธุรกิจสายการบินอย่าง Bangkok Airways หรือ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BA ได้ออกประกาศแจ้งพนักงานว่า บริษัทมีความจำเป็นต้องปรับโครงสร้างองค์กรให้มีจำนวนบุคลากรในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงจำนวนเที่ยวบิน และเส้นทางบินที่ลดลง บริษัทจึงเปิด “โครงการร่วมใจจากองค์กรปี 2563” หรือ “โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด

Read more

Bangkok Airways เปิดรับสมัครตำแหน่ง Marketing Campaign ประจำสำนักงานใหญ่จตุจักร TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป

รายละเอียดดังนี้ สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคารสำนักงานใหญ่ ถนน วิภาวดีรังสิต เวลาปฏิบัติงาน: วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08:00 – 17:30 น. คุณสมบัติ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าในสาขาการตลาด หรือด้านการบริหารธุรกิจ มีประสบการณ์ทำงานด้านการตลาด การตลาดฐานข้อมูล และการทำแคมเปญส่งเสริมการขาย 3

Read more

Bangkok Airways เปิดรับสมัคร Airside Operations Officer ประจำสนามบินสุโขทัย TOEIC 600 ขึ้นไป

รายละเอียดดังนี้ คุณสมบัติ มีประสบการณ์ในงานสายการบินอย่างน้อย 1 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการจัดการสนามบิน / การจัดการด้านการบินหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง TOEIC 600 คะแนนขึ้นไป สามารถไปปฏิบัติงานประจำที่สนามบินสุโขทัยได้ ลักษณะงาน ดำเนินการบังคับใช้กฎระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติของสนามบินในการร่อนลงจอด วิ่งขึ้น ขับเคลื่อน จอด และการให้บริการอากาศยาน ตลอดจนการจราจรภายในเขตการบิน

Read more

Bangkok Airways เปิดรับสมัครตำแหน่ง Station Emergency Response Planning

รายละเอียดดังนี้ Main Responsibilities ช่วงปกติ (Non-Crisis Time) วางแผน กำหนดรูปแบบการทบทวน แผนรองรับเหตุฉุกเฉินประจำสถานี ร่วมกับนายสถานี และนำเสนอปรับปรุงแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน สถานีต่างๆ (Station Crisis & Emergency Response Manual – S-CERM) ประจำปี

Read more
error: Content is now protected!