EVA Air เปิดรับสมัคร Cabin Crew เบสกรุงเทพ! TOEIC 600 ขึ้นไป ด่วน! ปิดรับสมัครวัน Valentine นี้!

รายละเอียดดังนี้ คุณสมบัติ – หญิงโสด อายุไม่เกิน 30 ปี (เกิดก่อนวันที่ 1 มกราคม 1991)– สัญชาติไทย– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสามารถเริ่มงานได้ในเดือนมิถุนายน– ส่วนสูงขั้นต่ำ 160 ซม. น้ำหนักต้องสัมพันธ์กับส่วนสูง– เอื้อมแตะได้ในความสูง 208

Read more