BFS เปิดรับสมัคร 8 ตำแหน่ง ที่สุวรรณภูมิ ด่วน!

Bangkok Flight Services หรือ BFS เปิดรับสมัครพนักงานทั้งหมด 8 ตำแหน่ง ทำงานที่สนามบินสุวรรณภูมิ รายละเอียดตามรูปภาพที่แนบด้านล่าง ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร พนักงานขนถ่ายและคัดแยกสัมภาระผู้โดยสาร ช่างซ่อมบำรุง (Maintenance Technicain) Ramp Coordinator Operation Agent Front

Read more

Bangkok Flight Services (BFS) เปิดรับสมัคร Cargo Warehouse Agent และ Facility Technician

Bangkok Flight Services หรือ BFS เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่ง Cargo Warehouse Agent รายละเอียดดังนี้ Cargo Warehouse Agent วุฒิ ม.3 ขึ้นไป หรือ เทียบเท่า อายุไม่เกิน 35

Read more

Bangkok Flight Services (BFS) เปิดรับสมัคร HR

Bangkok Flight Services หรือ BFS เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่ง HR – Human Resource Officer (Benefits) รายละเอียดดังนี้ Job Description – Organize benefits and welfare

Read more

Bangkok Flight Services (BFS) เปิดรับสมัคร Receptionist

Bangkok Flight Services หรือ BFS เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่ง Receptionist รายละเอียดดังนี้ Receptionist > Facility Support – ตอบรับโทรศัพท์เข้า-ออก ของบริษัทฯ ทั้งภายในและภายนอก – จัดการพื้นที่ส่วนหน้าสำนักงาน สำหรับต้อนรับและให้ข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อบริษัทฯ สนับสนุน

Read more

Bangkok Flight Services (BFS) เปิดรับสมัครพนักงาน พร้อมสัมภาษณ์ทันที

Bangkok Flight Services หรือ BFS ผู้ให้บริการภาคพื้นและคลังสินค้าให้แก่สายการบินชั้นนำภายในสนามบินสุวรรณภูมิ เปิดรับสมัครตำแหน่งดังต่อไปนี้ พนักงานขับรถในลานจอด Operator 1 – พนักงานขับรถและบริการในลานจอด ขับรถแทรกเตอร์, ขับรถตู้, รถสายพาน เลือกรถไม่ได้ (รถเกียร์กระปุก) คุณสมบัติ เพศชาย อายุไม่เกิน

Read more

Bangkok Flight Services (BFS) เปิดรับสมัคร 5 ตำแหน่ง พร้อมสัมภาษณ์ทันที !

Bangkok Flight Services หรือ BFS ผู้ให้บริการภาคพื้นและคลังสินค้าให้แก่สายการบินชั้นนำภายในสนามบินสุวรรณภูมิ เปิดรับสมัครตำแหน่งดังต่อไปนี้ พนักงานเอกสารคลังสินค้า (Cargo Document Agent) – พร้อมสัมภาษณ์ทันที พนักงานคลังสินค้า (Cargo Warehouse Agent) – พร้อมสัมภาษณ์ทันที ช่างซ่อมบำรุง

Read more

BFS เปิดรับ Passenger Services

Bangkok Flight Services หรือ BFS เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่ง Passenger Service Agent รายละเอียดตามรูป

Read more

BFS เปิดรับ Passenger Services และ Porter

Bangkok Flight Services หรือ BFS เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่ง Passenger Service Agent และ Porter รายละเอียดดังนี้ หางาน งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ Cabin Crew

Read more

BFS เปิดรับสมัคร 5 ตำแหน่ง ประจำเดือนตุลาคม 2564

BFS เปิดรับสมัครพนักงาน ตำแหน่งต่างๆ ดังนี้ Operation Agent Ramp Coordinator Operator 1 Operator 2 Maintenance Technician เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน รูปถ่ายสี 1-2 นิ้ว 1 รูป

Read more

BFS รับสมัคร Cargo Warehouse Agent คลังสินค้าสุวรรณภูมิ

Bangkok Flight Services (BFS) เปิดรับสมัครตำแหน่ง Cargo Warehouse Agent พนักงานคลังสินค้า ประจำสุวรรณภูมิ รายละเอียดดังนี้ ลักษณะงาน • ตรวจสอบรับสินค้าและดำเนินการจัดระวางบรรทุกสินค้าสำหรับสินค้าขาออก• ตรวจนับและคัดแยกรวมถึงทำรายงานสินค้าเสียหายสำหรับสินค้าขาเข้าและสินค้าต่อเครื่องหรือถ่ายลำ คุณสมบัติ • เพศชาย วุฒิ ม.3

Read more
error: Content is now protected!