BFS เปิดรับสมัคร 5 ตำแหน่ง ประจำเดือนตุลาคม 2564

BFS เปิดรับสมัครพนักงาน ตำแหน่งต่างๆ ดังนี้ Operation Agent Ramp Coordinator Operator 1 Operator 2 Maintenance Technician เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน รูปถ่ายสี 1-2 นิ้ว 1 รูป

Read more

BFS รับสมัคร Cargo Warehouse Agent คลังสินค้าสุวรรณภูมิ

Bangkok Flight Services (BFS) เปิดรับสมัครตำแหน่ง Cargo Warehouse Agent พนักงานคลังสินค้า ประจำสุวรรณภูมิ รายละเอียดดังนี้ ลักษณะงาน • ตรวจสอบรับสินค้าและดำเนินการจัดระวางบรรทุกสินค้าสำหรับสินค้าขาออก• ตรวจนับและคัดแยกรวมถึงทำรายงานสินค้าเสียหายสำหรับสินค้าขาเข้าและสินค้าต่อเครื่องหรือถ่ายลำ คุณสมบัติ • เพศชาย วุฒิ ม.3

Read more

BFS เปิดรับพนักงานคลังสินค้า ปิดรับสมัคร 31 ต.ค. นี้

BFS หรือ Bangkok Flight Services เปิดรับสมัครตำแหน่งพนักงานคลังสินค้า เปิดรับสมัครวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น. จนถึงวันที่ 31 ตุลาคมนี้ ณ อาคาร BFS Ground (เยื้องขนส่งสาธารณะ) เอกสารที่ใช้สมัคร รูปถ่ายสี

Read more

BFS เปิดรับสมัครตำแหน่ง HR Relation Officer (Compensation/Benefits)

Bangkok Flight Services (BFS) เปิดรับสมัครตำแหน่ง HR Relation Officer (Compensation & Benefits) รายละเอียดดังนี้ Qualifications – Male/Female – 23-27 years– Bachelor’s Degree

Read more

BFS เปิดรับสมัคร Passenger Services วันที่ 17 สิงหาคม Walk-in ยื่นเอกสารแล้วรอสัมภาษณ์เลย รับ 300 คิวเท่านั้น

BFS เปิดบ้านรับสมัครงาน พร้อมสัมภาษณ์ทันที! กับงาน Passenger Services Walk-in Interview  เปิดรับลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชน จำนวน 300 คิว ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. หรือจนกว่าจะครบตามจำนวนโควต้าลงทะเบียน ณ ตึก BFS

Read more

Bangkok Flight Services เปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายซ่อมบำรุง สุวรรณภูมิ

รายละเอียดดังนี้ Maintenance Technician ช่างซ่อมบำรุงอุปกรณ์ Facility Engineer Facility Technician (Ground) ช่างซ่อมบำรุงอาคาร Facility Technician (Cargo) Facility Team Leader (Ground) สมัครได้ที่บริษัท BFS Ground

Read more

BFS เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน รอบฝึกวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 – 10 มกราคม 2563

Bangkok Flight Services เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน สมัครได้ตั้งแต่ 24 มิถุนายน – 24 กรกฎาคม 2562
• สัมภาษณ์: สิงหาคม 2562
• ประกาศผล (เจ้าหน้าที่โทรแจ้งผล): กันยายน 2562

Read more
error: Content is now protected!