BFS เปิดรับสมัคร 5 ตำแหน่ง ประจำเดือนตุลาคม 2564

BFS เปิดรับสมัครพนักงาน ตำแหน่งต่างๆ ดังนี้ Operation Agent Ramp Coordinator Operator 1 Operator 2 Maintenance Technician เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน รูปถ่ายสี 1-2 นิ้ว 1 รูป

Read more

BFS รับสมัคร Cargo Warehouse Agent คลังสินค้าสุวรรณภูมิ

Bangkok Flight Services (BFS) เปิดรับสมัครตำแหน่ง Cargo Warehouse Agent พนักงานคลังสินค้า ประจำสุวรรณภูมิ รายละเอียดดังนี้ ลักษณะงาน • ตรวจสอบรับสินค้าและดำเนินการจัดระวางบรรทุกสินค้าสำหรับสินค้าขาออก• ตรวจนับและคัดแยกรวมถึงทำรายงานสินค้าเสียหายสำหรับสินค้าขาเข้าและสินค้าต่อเครื่องหรือถ่ายลำ คุณสมบัติ • เพศชาย วุฒิ ม.3

Read more

BFS เปิดรับพนักงานคลังสินค้า ปิดรับสมัคร 31 ต.ค. นี้

BFS หรือ Bangkok Flight Services เปิดรับสมัครตำแหน่งพนักงานคลังสินค้า เปิดรับสมัครวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น. จนถึงวันที่ 31 ตุลาคมนี้ ณ อาคาร BFS Ground (เยื้องขนส่งสาธารณะ) เอกสารที่ใช้สมัคร รูปถ่ายสี

Read more

BFS เปิดรับสมัครตำแหน่ง HR Relation Officer (Compensation/Benefits)

Bangkok Flight Services (BFS) เปิดรับสมัครตำแหน่ง HR Relation Officer (Compensation & Benefits) รายละเอียดดังนี้ Qualifications – Male/Female – 23-27 years– Bachelor’s Degree

Read more

BFS เปิดรับสมัคร Passenger Services วันที่ 17 สิงหาคม Walk-in ยื่นเอกสารแล้วรอสัมภาษณ์เลย รับ 300 คิวเท่านั้น

BFS เปิดบ้านรับสมัครงาน พร้อมสัมภาษณ์ทันที! กับงาน Passenger Services Walk-in Interview  เปิดรับลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชน จำนวน 300 คิว ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. หรือจนกว่าจะครบตามจำนวนโควต้าลงทะเบียน ณ ตึก BFS

Read more

BFS เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน รอบฝึกวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 – 10 มกราคม 2563

Bangkok Flight Services เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน สมัครได้ตั้งแต่ 24 มิถุนายน – 24 กรกฎาคม 2562
• สัมภาษณ์: สิงหาคม 2562
• ประกาศผล (เจ้าหน้าที่โทรแจ้งผล): กันยายน 2562

Read more
error: Content is now protected!