บริษัท BTAS เปิดรับ Material Logistics & Warehouse (Aircraft Parts) / Aviation Storekeeper

บริษัท BOSA-Thayaan Aircraft Service หรือ BTAS เปิดรับ Material Logistics & Warehouse (Aircraft Parts) / Aviation Storekeeper รายละเอียดดังนี้ Job Highlights –

Read more

บริษัท BTAS เปิดรับ Aviation Administrative Specialist ขอ TOEIC 675+

บริษัท BOSA-Thayaan Aircraft Service หรือ BTAS เปิดรับ Aviation Administrative Specialist ขอ TOEIC 675+ รายละเอียดดังนี้ Job Highlights – Office Administration –

Read more