ด่วน! DrukAir เปิดรับสมัคร Sale Executive for Cargo Division 1 อัตรา

ลักษณะงาน – ดูแลการขายและแผนการตลาดของการขนส่งสินค้าขาออกให้กับสายการบิน และออกไปพบปะลูกค้าตามความเหมาะสม– ติดต่อกับต่างประเทศ (Bhutan) เพื่อดำเนินการขนส่งสินค้าไปกับสายการบิน รวมถึงดำเนินการสำรองพื้นที่(Booking) ให้กับลูกค้า– ติดต่อกับ TG Warehouse และ Staff on duty at Airport เพื่อดำเนินการขนส่งสินค้าไปกับสายการบิน– จัดทำรายงานการขายในแต่ละเดือน

Read more