British Airways เปิดรับสมัครตำแหน่ง Cargo Telesales Executive ด่วนที่สุด!

สถานที่ทำงาน: คลังสินค้าสุวรรณภูมิ BFS รายละเอียดดังนี้ – ติดต่อ แจ้งข่าว นำเสนอข้อมูลข่าวสารต่างๆให้กับลูกค้า– ติดตามและทำรายงานสรุปยอดขายแต่ละเดือน และเอกสารต่างๆเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้ทางแผกขายและดูแลลูกค้า คุณสมบัติ – มีประสบการณ์ด้าน Airline หรือ Frieght Forwarder อย่างน้อย 1 ปี–

Read more