Bangkok Airways เปิดรับสมัครตำแหน่ง Marketing Campaign ประจำสำนักงานใหญ่จตุจักร TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป

รายละเอียดดังนี้ สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคารสำนักงานใหญ่ ถนน วิภาวดีรังสิต เวลาปฏิบัติงาน: วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08:00 – 17:30 น. คุณสมบัติ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าในสาขาการตลาด หรือด้านการบริหารธุรกิจ มีประสบการณ์ทำงานด้านการตลาด การตลาดฐานข้อมูล และการทำแคมเปญส่งเสริมการขาย 3

Read more