The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

ECMO

ContentHealthNice to Know

ECMO คืออะไร? และจะช่วยชีวิตผู้ป่วยที่มีอาการหัวใจผิดปกติได้อย่างไร?

ECMO คืออะไร? – ECMO ย่อมาจาก Extracorporeal Membrane Oxygenation – เป็นขั้นตอนพิเศษที่จะช่วยแทนที่การทำงานของหัวใจและปอดในเวลาที่อวัยวะอ่อนแอเกินไปที่จะทำงานอย่างถูกต้อง ECMO นั้นไม่ได้ทำหน้าที่รักษา แต่ช่วยให้อวัยวะเหล่านี้ได้พักผ่อน – คล้ายกับเครื่องที่ใช้สำหรับการผ่าตัดหัวใจ (Open–Heart Surgery) ซึ่งผู้ป่วยจะต้องใช้เครื่องเพียงไม่กี่ชั่วโมง แต่เครื่อง ECMO

Read More