บจก.ฟูลฟาซิลิตี้ รับสมัคร Lounge Attendant ประจำห้องรับรองพิเศษ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประจำท่าอากาศยานกระบี่

เนื่องจาก บจก.ฟูลฟาซิลิตี้ รับบริหารแรงงานภายนอกให้กับ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประกาศรับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง Lounge Attendant ประจำห้องรับรองพิเศษ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ รายละเอียด ดังนี้ คุณสมบัติทั่วไป

Read more