Full Facility เปิดรับพนักงานอำนวยความสะดวก ทำงานที่ดอนเมือง

บริษัท ฟูลฟาซิลิตี้ จำกัด ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ให้จัดส่งพนักงานปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกและบริการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้โดยสารและผู้มาใช้บริการ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง รายละเอียดดังนี้ 1. เพศชาย/หญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น)2. สัญชาติไทย3. อายุไม่เกิน 35 ปี4.

Read more

บจก.ฟูลฟาซิลิตี้ รับสมัคร Lounge Attendant ประจำห้องรับรองพิเศษ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประจำท่าอากาศยานกระบี่

เนื่องจาก บจก.ฟูลฟาซิลิตี้ รับบริหารแรงงานภายนอกให้กับ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประกาศรับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง Lounge Attendant ประจำห้องรับรองพิเศษ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ รายละเอียด ดังนี้ คุณสมบัติทั่วไป

Read more
error: Content is now protected!