เปิดรับตำแหน่ง Ground Handling 150 อัตรา ทำงานที่ประเทศ Kuwait

บริษัท National Aviation Services – NAS เปิดรับสมัครพนักงาน Ground Handling 150 อัตรา ทำงานที่ประเทศ​ Kuwait รายละเอียดตำแหน่ง ดังนี้ – Passenger Services Agent 50

Read more

Menzies Aviation เปิดรับ Ground Handling (สำหรับผู้ที่มีวีซ่าใน Aus)

Menzies Aviation ประกาศรับสมัครพนักงาน (Referral Program) เพื่อทำงานตำแหน่ง Ground Handling ให้กับสายการบิน Virgin Australia ที่เมือง Cairns ทางตอนเหนือของรัฐ Queensland รายละเอียดดังนี้ สถานที่ทำงาน เมือง Cairns, ออสเตรเลีย

Read more
error: Content is now protected!