Bangkok Airways เปิดรับสมัครตำแหน่ง Marketing Campaign ประจำสำนักงานใหญ่จตุจักร TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป

รายละเอียดดังนี้ สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคารสำนักงานใหญ่ ถนน วิภาวดีรังสิต เวลาปฏิบัติงาน: วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08:00 – 17:30 น. คุณสมบัติ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าในสาขาการตลาด หรือด้านการบริหารธุรกิจ มีประสบการณ์ทำงานด้านการตลาด การตลาดฐานข้อมูล และการทำแคมเปญส่งเสริมการขาย 3

Read more

Bangkok Airways รับสมัครตำแหน่ง Reservation & Ticketing ประจำสำนักงานใหญ่และสนามบินกระบี่

รายละเอียดความรับผิดชอบ ปฏิบัติการสำรองที่นั่ง ออกบัตรโดยสาร รวมถึงเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารในทุกช่องทาง รวมถึงการบริการพิเศษต่างๆ ของสายการบิน  วิเคราะห์ที่นั่ง ราคา เงื่อนไขของบัตรโดยสาร เก็บค่าธรรมเนียม และตรวจสอบคำนวณการคืนเงินค่าบัตรโดยสาร จัดทำใบเสร็จรับเงิน หนังสือรับรองการเดินทาง และรายละเอียดการเดินทาง Itinerary ตามที่ผู้โดยสารต้องการ ประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์พิเศษ และแก้ไขปัญหาให้กับกลุ่มลูกค้าสมาชิก FlyerBonusดำเนินการเรื่องจดหมายอิเลคทรอนิคส์ให้กับลูกค้า และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแก้ไขปัญหาที่เกิดจาก

Read more