Bangkok Airways เปิดรับสมัคร Report and Analytics Specialist ขอ TOEIC 550+

สายการบิน Bangkok Airways เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่ง Report and Analytic Specialist ทำงานที่สำนักงานใหญ่ รายละเอียดตามรูปด้านล่าง สนใจสมัคร ส่ง Resume ไปที่อีเมล์ pgrecruitment@bangkokair.com สนับสนุน The Next Chapter ง่ายๆ

Read more

Bangkok Airways เปิดรับสมัคร Lounge Management Manager ขอ TOEIC 550+

สายการบิน Bangkok Airways เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่ง Lounge Management Manager ทำงานที่สำนักงานใหญ่ รายละเอียดตามรูปด้านล่าง สนใจสมัคร ส่ง Resume ไปที่อีเมล์ pgrecruitment@bangkokair.com สนับสนุน The Next Chapter ง่ายๆ ด้วยการสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางด้านล่าง

Read more

Bangkok Airways เปิดรับสมัครตำแหน่ง Marketing Campaign ประจำสำนักงานใหญ่จตุจักร TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป

รายละเอียดดังนี้ สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคารสำนักงานใหญ่ ถนน วิภาวดีรังสิต เวลาปฏิบัติงาน: วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08:00 – 17:30 น. คุณสมบัติ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าในสาขาการตลาด หรือด้านการบริหารธุรกิจ มีประสบการณ์ทำงานด้านการตลาด การตลาดฐานข้อมูล และการทำแคมเปญส่งเสริมการขาย 3

Read more

Bangkok Airways รับสมัครตำแหน่ง Reservation & Ticketing ประจำสำนักงานใหญ่และสนามบินกระบี่

รายละเอียดความรับผิดชอบ ปฏิบัติการสำรองที่นั่ง ออกบัตรโดยสาร รวมถึงเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารในทุกช่องทาง รวมถึงการบริการพิเศษต่างๆ ของสายการบิน  วิเคราะห์ที่นั่ง ราคา เงื่อนไขของบัตรโดยสาร เก็บค่าธรรมเนียม และตรวจสอบคำนวณการคืนเงินค่าบัตรโดยสาร จัดทำใบเสร็จรับเงิน หนังสือรับรองการเดินทาง และรายละเอียดการเดินทาง Itinerary ตามที่ผู้โดยสารต้องการ ประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์พิเศษ และแก้ไขปัญหาให้กับกลุ่มลูกค้าสมาชิก FlyerBonusดำเนินการเรื่องจดหมายอิเลคทรอนิคส์ให้กับลูกค้า และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแก้ไขปัญหาที่เกิดจาก

Read more
error: Content is now protected!