Thai AirAsia เปิดรับสมัครตำแหน่ง พนักงานขับรถ Hi-Lift Catering ประจำสถานีดอนเมือง

รายละเอียดดังนี้ หน้าที่ความรับผิดชอบ – ปฏิบัติหน้าที่ในการขนย้ายสินค้า โดยใช้รถ Hi-Lift จัดเรียง ลำเลียง และ ขนส่งสินค้าต่างๆ เช่น อาหาร เครื่องดื่ม สินค้าที่ระลึก สินค้า Duty free และอุปกรณ์ต่างๆ ไปยังอากาศยาน หรือพื้นที่ที่กำหนด ให้ถูกต้อง และอยู่ในกำหนดระยะเวลา–

Read more