The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

Information

AviationCareers

ISS Facility Services เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

รายละเอียดของงาน ปฏิบัติงานประจำเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีหน้าที่ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง พร้อมทั้งช่วยเหลือผู้มาใช้บริการ รวมทั้งรับเรื่องร้องเรียนและให้คำปรึกษาประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เวลาปฏิบัติงาน  – เช้า 07.00 – 15.00– บ่าย 15.00 – 23.00– ดึก 23.00 – 07.00เปลี่ยนกะทุกๆ 2

Read More
CareersInternship

ฝึกงานกับบริษัทด้านการบินชั้นนำของไทย มัดรวมไว้ในหน้าเดียว

หลายๆสายการบินและองค์กรใหญ่ๆจะมีการรับนักศึกษาเข้าฝึกงานในแต่ละปีอยู่แล้ว เราได้รวบรวมแนวทาง ขั้นตอนการปฏิบัติมาให้ในหน้านี้ มาเริ่มกันเลย Thai Smile Airways (พึ่งปิดรับสมัครไป 15 กรกฎาคมที่ผ่านมา แต่ดูไว้เป็นแนวทางก่อนก็ได้) การบินไทย (ปีนี้เหลืออีก 4 รอบ) Nok Air (ปีนี้เหลืออีก 2 รอบ)

Read More