อ่านด่วน! วิธียกเลิก-ขอเงินคืนตั๋วเครื่องบิน Thai AirAsia

จากการประกาศงดบินชั่วคราวของเที่ยวบินระหว่างประเทศทั้งหมดของ Thai AirAsia ย้ำว่าเฉพาะของ “Thai AirAsia” เท่านั้น ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม – 25 เมษายนนี้ หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้วิธีการยกเลิกตั๋วและขอเงินคืน มาดูวิธีกัน ผู้โดยสารที่สำรองที่นั่งล่วงหน้าไว้เเล้ว ก่อนหรือภายในวันที่ 20 มีนาคม 2563

Read more