AirAsia เปิดรับ น้องๆ นักศึกษาฝึกงาน Internship หลากหลายตำแหน่ง

สายการบิน AirAsia เปิดรับสมัคร น้องๆ นักศึกษาฝึกงาน ในแผนกต่างๆ หลากหลายตำแหน่ง ช่วงรับสมัคร – วันนี้ ถึง 18 กรกฎาคม 2565 ประกาศผล – 21 กรกฎาคม 2565 รายงานตัว

Read more

Jin Air เปิดรับสมัคร นักศึกษาฝึกงาน ที่ สนามบินสุวรรณภูมิ

สายการบิน Jin Air เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ทำงานที่สนามบินสุวรรณภูมิ รายละเอียดคุณสมบัติดังนี้ Qualification Male/Female Good command of English both written and spoken. Able to communicate in

Read more

Wefly Aero เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน ช่วงเดือนกันยายน

บริษัท Wefly Aero Co., Ltd. เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน ไม่จำกัดสาขา แต่หากเป็นสาขาวิศวกรรมศาสตร์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ เริ่มฝึกเดือนกันยายน รายละเอียดดังนี้ คุณสมบัติ 1. ไม่จำกัดเพศ2. สะดวกเดินทางมาฝึกงานที่สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่ตึกแกรมมี่เพลส อโศก3. ระยะเวลาฝึกงาน 2 เดือนเป็นอย่างน้อย รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://wefly.academyติดต่อ

Read more

Cathay Pacific รับนักศึกษาฝึกงาน Aircraft Mechanic ช่วง มิ.ย.-ส.ค. 64

Cathay Pacific เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน แผนก Aircraft Mechanic ฝึกช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2564 ที่สนามบินสุวรรณภูมิ *** หมดเขตสมัคร 15 เมษายน 2564 *** สนใจสมัคร ส่งอีเมล์ไปยัง [email protected] รายละเอียดดังนี้ คุณสมบัติ

Read more

Thai Smile เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน ครั้งที่ 1/2564 ปิดรับ 18 ตุลาคมนี้

Thai Smile เปิดรับนักศึกษาฝึกงานหลายอัตรา สำหรับนักศึกษาที่ต้องการจะฝึกงานในช่วงเดือน มกราคม – เมษายน 2564 เป็นต้นไป โดยระยะเวลาการฝึกงานไม่น้อยกว่า 2 เดือน ผู้ที่สนใจสมัครต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครในประกาศฉบับนี้ และสามารถเข้ารับการคัดเลือกตามวันและเวลาที่กำหนด ดังนี้ คุณสมบัติของนักศึกษาฝึกงาน (Internship Program) เพศชาย/หญิง สัญชาติไทยMale/Female with Thai Nationalities กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี

Read more

มากกว่าฝึกงาน! ฝึกกับ Nok Scoot คลิก!

นักศึกษาต้องฝึกอย่างน้อย 1 เดือน (3 Months preferable) รายละเอียดดังนี้ ฝึกแบบเวลาทำงานปกติ – Legal– Marketing– Accounting– Cabin Services– Graphic Designer– Corporate Finance– Sales and

Read more

ฝึกงานกับ “ไทย แอร์เอเชีย” ปี 2563

รายละเอียดดังนี้ สมัครออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ที่เว็บไซต์ www.thaiairasiacareer.com คุณสมบัติ สัญชาติไทย กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 – 4  ระยะเวลาฝึกงาน 3 เดือนขึ้นไป เกรดเฉลีย

Read more

ฝึกงานกับ “ไทย ไลอ้อนแอร์” ปี 2563

รายละเอียดดังนี้ การส่งนักศึกษาขอเข้ารับการฝึกงาน สถาบันการศึกษาที่มีความประสงค์จะส่งนักศึกษาเพื่อสมัครเข้าฝึกงานกับบริษัทฯ กรุณาคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กําหนด และจัดทําหนังสือแจ้งความจํานงขอฝึกงาน พร้อมระบุรายชื่อนักศึกษาที่ประสงค์จะฝึกงาน โดยระบุคณะ สาขาวิชา วันเริ่มการฝึกงาน (ตรงตามทีบริษัทฯ กําหนด) และวันสิ้นสุดการฝึกงาน (ตามทีสถาบันฯกําหนด) ถึงผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล บริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี จํากัด

Read more

ฝึกงานกับ “นกแอร์” ปี 2563

รายละเอียดดังนี้ คุณสมบัติของผู้สมัคร – นักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา– มีความสนใจและใฝ่รู้ในธุรกิจสายการบินและมีทัศนคติที่ดีต่อการทํางาน– มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง– ความมั่นใจในตนเองและพร้อมรับความคิดเห็นของผู้อื่น– สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และมีทัศนคติที่ดีต่อคนรอบข้าง เอกสารประกอบการสมัคร – จดหมายขอฝึกงานจากสถาบันการศึกษา– Transcript– Resume– สำเนาบัตรประชาชน– สำเนา Passport (สำหรับนักศึกษาต่างประเทศ)– รูปถ่าย 1

Read more

Thai Smile Airways รับนักศึกษาฝึกงานในฝ่ายบัญชี-การเงิน ด่วน!

น้องๆที่กำลังมองหาที่ฝึกงาน สายการบิน Thai Smile เปิดรับนักศึกษาฝึกงานในฝ่ายบัญชี-การเงิน สามารถส่งเอกสารการสมัครฝึกงานไปได้ที่อีเมล [email protected] เอกสารการสมัครงานที่ดีมีอะไรบ้าง คลิกอ่านที่นี่ Promotion พิเศษ วันที่ 10 เดือน 10 ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 13 เดือน 10 เวิร์คช็อป

Read more