The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

Internship

CareersAviationOffice

Thai AirAsia เปิดรับ Marketing Intern

งานสายการบิน มาใหม่ สายการบิน Thai AirAsia เปิดรับสมัครตำแหน่ง Marketing Intern ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยให้กับ Marketing Manager เข้าออฟฟิศ 3 วันต่อสัปดาห์ และที่เหลือสามารถ Work from Home ได้ Position

Read More
CareersAviationInternship

EVA Air เปิดรับ นักศึกษาฝึกงาน (Internship)

น้องๆนักศึกษาที่กำลังมองหาที่ฝึกงาน ตอนนี้สายการบิน EVA Air เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ในแผนกต่างๆดังต่อไปนี้ ตำแหน่งที่ทำงานเป็นกะ วันหยุดตามตารางงาน ตำแหน่งที่หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ ช่วงที่ฝึกงาน เอกสารที่ต้องเตรียมในวันฝึกงานวันแรก สนใจสมัคร กรอกรายละเอียดได้ที่ปุ่มด้านล่าง

Read More
CareersAviationInternship

Thai Vietjet เปิดรับ นักศึกษาฝึกงาน Ground Operations และ Ramp ที่สุวรรณภูมิ

งานสายการบิน มาใหม่ สายการบิน Thai Vietjet เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ฝ่าย Ground Operations และ Ramp ทำงานที่สนามบินสุวรรณภูมิ Ground Operations (Male/Female) Ramp (Male) Requirement Required Document

Read More
CareersInternshipLogistics

MAERSK เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน (Student Intern)

น้องๆนักศึกษาฝึกงานที่กำลังมองหาที่ฝึกงานอยู่ บริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง MAERSK เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานที่สนามบินสุวรรณภูมิ Job Highlights – Analyze cargo flow patterns and address gaps – Run an individual project –

Read More
CareersInternship

China Cargo เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน Internship

น้องๆที่กำลังมองหาที่ฝึกงาน สายการบิน China Cargo เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน ที่สถานี BTS ช่องนนทรี Responsibilities Qualifications สนใจสมัคร ส่ง Resume ไปที่อีเมล [email protected]

Read More
CareersInternship

Nok Air ขอนแก่น เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน ปี 2566

ประกาศรับสมัครฝึกงาน สายการบินนกแอร์ Nok Air สนามบินขอนแก่น เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2566 คุณสมบัติผู้สมัคร สนใจสมัคร สแกน QR Code ด้านล่างเพื่อสมัครได้เลย

Read More
CareersInternship

ฝึกงานกับ Nok Air

ฝึกงานสายการบิน สายการบิน Nok Air เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน คุณสมบัติของผู้สมัคร นักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา มีความสนใจและใฝ่รู้ในธุรกิจสายการบินและมีทัศนคติที่ดีต่อการทํางาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง ความมั่นใจในตนเองและพร้อมรับความคิดเห็นของผู้อื่น สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และมีทัศนคติที่ดีต่อคนนรอบข้าง เอกสารประกอบการสมัคร จดหมายขอฝึกงานจากสถาบันการศึกษา Transcript Resume สำเนาบัตรประชาชน สำเนา Passport (สำหรับนักศึกษาต่างประเทศ)

Read More
InternshipCareers

PTTEP เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2566

น้องๆนักศึกษาที่กำลังหาที่ฝึกงาน โอกาสดีๆมาถึงแล้ว ปตท.สผ. หรือ PTTEP เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2566 เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจธุรกิจการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม รวมทั้งนำความรู้จากการศึกษามาใช้ในการปฏิบัติงานจริง และได้รับประสบการณ์จริงในการทำงานในองค์กร ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต คุณสมบัติ นิสิต-นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาธรณีศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจสาขาบัญชีและการเงิน สาขารัฐศาสตร์ สาขาโลจิสติกส์ สาขานิเทศศาสตร์

Read More
CareersAviationAviationContentEventPreparation

ทำไม “AOTGA” จึงเป็นบริษัทที่น่าทำงานด้วยในยุคหลังโควิด-19?

บทวิเคราะห์ – ทำไม “AOTGA” จึงเป็นบริษัทที่น่าร่วมงานในยุคหลังโควิด-19 ? จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา ธุรกิจต่างๆ ในโลกล้วนได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงและเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ธุรกิจการท่องเที่ยว การบริการ และธุรกิจการบิน ซึ่งเป็นรายได้หลักของประเทศไทยมาอย่างยาวนาน มีการปิดประเทศหรือเพิ่มขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศมากขึ้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ทำให้เศรษฐกิจซบเซา ขาดรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดิมจะต้องเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย

Read More
CareersAviationInternship

Wefly เปิดรับ นักศึกษาฝึกงาน Intern Student ไม่จำกัดสาขา ฝึกช่วงเดือนกันยายนเป็นต้นไป

Wefly เปิดรับ นักศึกษาฝึกงาน Intern Student ไม่จำกัดสาขา (แต่หากเป็นสาขาวิศวกรรมศาสตร์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ) เริ่มฝึกช่วงเดือนกันยายนเป็นต้นไป บริษัท Wefly Aero Co., Ltd คือ บริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทอิตาลี-ไทย ดำเนินธุรกิจการฝึกอบรมช่างซ่อมบำรุงอากาศยานมาตราฐาน EASA Part 66 and

Read More