The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

Intership

Internship

ฝึกงานกับ “การบินไทย” ปี 2563

กำหนดการยื่นเอกสารสัมภาษณ์เพื่อฝึกงาน สำหรับนักศึกษาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล วันหมดเขตยื่นเอกสารขอฝึกงาน 31 มกราคม 2563 31 มีนาคม 2563 30 เมษายน 2563 30 มิถุนายน 2563 30 กันยายน 2563 วันเริ่มการฝึกงาน

Read More
CareersInternship

ฝึกงานกับ NokScoot คุณจะเป็นมากกว่าแค่นศ.ฝึกงาน เพราะคุณคือ “ส่วนหนึ่ง” ของเรา

รายละเอียดของแผนกที่เปิดรับนักศึกษาฝึกงานมีดังนี้ ฝึกงานในเวลาปกติ 1. Cabin Services 2. Flight Operations 3. Sales and Ticketing 4. Accounting and Finance 5. Fleet Technical Engineer

Read More
CareersInternship

ฝึกงานกับการบินไทย 2562

หลักเกณฑ์การรับนักศึกษาฝึกงาน1. กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (ยกเว้นสาขาที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน เช่น เกษตร ปิโตรเคมี ชลประทาน ประมง เป็นต้น)2. หลักสูตร ปวส. เฉพาะสายช่างที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน ทุกชั้นปี วิธีขอเข้ามารับการฝึกงานสำหรับนักศึกษาในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล1. สถาบันการศึกษาที่มีความประสงค์จะส่งนักศึกษาเข้ามาฝึกงานกับบริษัท – คัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

Read More
Internship

BFS เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน รอบฝึกวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 – 10 มกราคม 2563

Bangkok Flight Services เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน สมัครได้ตั้งแต่ 24 มิถุนายน – 24 กรกฎาคม 2562
• สัมภาษณ์: สิงหาคม 2562
• ประกาศผล (เจ้าหน้าที่โทรแจ้งผล): กันยายน 2562

Read More
CareersInternship

Royal Jordanian เปิดรับนักศึกษาฝึกงานแผนกช่าง 2 อัตรา เพื่อทำงานกับ B787-800

สายการบิน Royal Jordanian เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน 2 อัตรา ในตำแหน่งช่างเครื่องบิน รายละเอียดดังนี้ระยะเวลาฝึกงาน: 3 เดือน สนามบิน: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิทำงานกับเครื่อง: B787-800 จำนวนเที่ยวบิน: วันละ 2 Flight ** นักศึกษาต้องมีใบส่งตัวขอฝึกงานจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันที่ศึกษา ** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร: 088-2788965 (คุณปอม)อีเมล:

Read More