ท่าอากาศยานขอนแก่น เปิดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน

ท่าอากาศยานขอนแก่นรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียนในตำแหน่งต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานขอนแก่น ดังนี้ นายช่างไฟฟ้า – 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 11,500 บาท ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง – 1 อัตรา

Read more
error: Content is now protected!