โอกาสมาถึงแล้ว! Qatar Airways รับสมัคร Cabin Crew ณ กระบี่ สมัครก่อน 7 ธันวาคมนี้ บนเว็บไซต์

Qatar Airways เปิดรับสมัครพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเพศชายและหญิงที่จังหวัดกระบี่ โดยมีคุณสมบัติและรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ คุณสมบัติผู้สมัคร 1. อายุ 21 ปีขึ้นไป2. สามารถเอื้อมแตะได้ในระยะ 212 ซม.3. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย4. สื่อสารภาษาอังกฤษและเขียนได้อย่างคล่องแคล่ว5. บุคลิกภาพดี เป็นมิตรและมีมนุษยสัมพันธ์ดี6. สามารถทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานชาวต่างชาติได้7. ชื่นชอบการท่องเที่ยว8. มีใจรักงานบริการ9. สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์10.

Read more