The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

Kuwait Airways

CareersAviation

Kuwait Airways เปิดรับ Cabin Crew ที่กรุงเทพ ไม่ใช้ TOEIC ไม่มีสอบว่ายน้ำ ปิดรับ 5 กุมภานี้

งานลูกเรือ งานสายการบิน มาใหม่ สายการบิน Kuwait Airways เปิดรับสมัครลูกเรือ Cabin Crew ที่กรุงเทพ หมดเขตส่งเอกสาร ไม่ต้องยื่นผลสอบ TOEIC วันที่ 5 กุมภาพันธ์นี้ คุณสมบัติ เอกสารที่ใช้ยื่นทางอีเมล ส่งเอกสารไปที่อีเมล [email protected]

Read More