Kuwait Airways เปิดรับ Cabin Crew ที่กรุงเทพ ไม่ใช้ TOEIC ไม่มีสอบว่ายน้ำ ปิดรับ 5 กุมภานี้

งานลูกเรือ งานสายการบิน มาใหม่ สายการบิน Kuwait Airways เปิดรับสมัครลูกเรือ Cabin Crew ที่กรุงเทพ หมดเขตส่งเอกสาร ไม่ต้องยื่นผลสอบ TOEIC วันที่ 5 กุมภาพันธ์นี้ คุณสมบัติ เอกสารที่ใช้ยื่นทางอีเมล ส่งเอกสารไปที่อีเมล [email protected]

Read more

Kuwait Airways เปิดรับสมัคร Cabin Crew หญิง ปิดรับ 10 มกราคม 66

สายการบิน Kuwait Airways เปิดรับสมัครลูกเรือ Cabin Crew เพศหญิง ปิดรับสมัคร 10 มกราคมนี้ Requirements Customer Services Inflight Security and Safety Interested candidates, please send in

Read more