AOTGA รับสมัคร 7 ตำแหน่ง ทำงานที่ ท่าอากาศยานภูเก็ต ปิดรับ 16 ก.ค. นี้ สมัครออนไลน์เท่านั้น

บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จํากัด (AOTGA) เปิดรับสมัครงานบริการภาคพื้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการขยายตัวการบริการภาคพื้นแก่สายการบิน ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ตำแหน่งที่รับสมัคร เจ้าหน้าที่การโดยสาร (Passenger Services Agent) เจ้าหน้าที่ประสานงานเที่ยวบิน (Turnaround Coordinator Agent) เจ้าหน้าที่ควบคุมปฏิบัติการลานจอด (Ramp

Read more

Pattaya Aviation เปิดรับ Load Control Officer/Supervisor

พัทยา เอวิเอชั่น เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่ง Load Control Officer (60 อัตรา) / Load Control Supervisor (6 อัตรา) ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รายละเอียดดังนี้ หางาน งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน

Read more