The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

Longest Route

ContentAviation

5 เส้นทางที่ไกลที่สุดของ Singapore Airlines ประจำปี 2023

ในรอบ 2 ทศวรรษที่ผ่านมา Singapore Airlines ครองตำแหน่งสายการบินที่มีเส้นทางบินไกลที่สุด และบินแบบไม่มีจอดแวะพักระหว่างทาง โดยสายการบินจะโฟกัสไปยังเส้นทางที่เดินทางไปยังอเมริกาเหนือเป็นส่วนใหญ่ เครื่องบินที่ใช้สำหรับระยะไกลในยุคปัจจุบันก็จะเป็น A350-900 และเป็นรุ่นพิเศษเพราะมีคำว่า ULR (ultra long range) ห้อยท้ายอยู่ด้วย ซึ่งรุ่นนี้คือรุ่นที่ปรับแต่งพิเศษในส่วนของระบบบรรจุเชื้อเพลิง ที่สามารถทำการบินได้ไกลถึง 17,964 กม.

Read More