The Coral เปิดรับสมัครหลากหลายตำแหน่ง ทำงานที่สุวรรณภูมิ

The Coral Executive Lounge เปิดรับสมัครพนักงานหลากหลายตำแหน่ง ทำงานที่สนามบินสุวรรณภูมิ รายละเอียดตำแหน่งงานตามรูป สนับสนุน The Next Chapter ง่ายๆ ด้วยการสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางด้านล่าง เอกสารการสมัคร รูปถ่าย สำเนาใบรับรองการศึกษา สำเนาบัตรประชาชน ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) ใบผ่านการเกณฑ์ทหารฯ

Read more

The Executive Lounge เปิดรับสมัคร Lounge Supervisor / Customer Service Agent ประจำห้องรับรองพิเศษ สนามบินดอนเมือง ปิดรับสมัคร 1 ธันวาคม

“Lounge Supervisor“ Job Description 1. Monitor and ensure the performance and the neat of appearance, as well as the correct

Read more

The Executive Lounge เปิดรับสมัคร Lounge Supervisor / Lounge Attendant ประจำห้องรับรองพิเศษการบินไทย สนามบินสุวรรณภูมิ

“Lounge Supervisor“ Job Description 1. Monitor and ensure the performance and the neat of appearance, as well as the correct

Read more
error: Content is now protected!