Lufthansa เปิดรับ Flight Operations Agent ขอ TOEIC 650+ ด่วน!

งานการบิน งานสายการบิน มาใหม่ บริษัท Lufthansa Services (Thailand) เปิดรับสมัครตำแหน่ง Flight Operations Agent ทำงานที่สนามบินสุวรรณภูมิ ขอ TOEIC 650 คะแนนขึ้นไป – NO WALK-IN /

Read more

Lufthansa เปิดรับ Remote Business Center Agent ขอ TOEIC 650+

งานการบิน งานสายการบิน มาใหม่ บริษัท Lufthansa Services (Thailand) เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่ง Remote Business Center Agent ขอคะแนน TOEIC 650 คะแนนขึ้นไป Job Scope Responsibilities Qualification

Read more

Lufthansa เปิดรับ Assistant Aircraft Maintenance Planning and Engineering Support ขอ TOEIC 700+

งานสายการบิน มาใหม่ Lufthansa Service (Thailand) เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่ง Assistant Aircraft Maintenance Planning and Engineering Support ขอ TOEIC 700 คะแนนขึ้นไป Duties Responsibilities Qualifications

Read more

Lufthansa เปิดรับ พนักงานสนับสนุนฝ่ายการโดยสารและสัมภาระ ทำงานที่สุวรรณภูมิ

งานการบิน งานสายการบิน มาใหม่ บริษัท Lufthansa Services (Thailand) เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่ง พนักงานสนับสนุนฝ่ายการโดยสารและสัมภาระ ทำงานที่สุวรรณภูมิ หน้าที่ งานบริการเคาเตอร์เช็คอิน และประตูเข้า/ออกอากาศยาน จัดวางอุปกรณ์ ป้ายต่างๆ และดูแลความสะอาดบริเวณก่อนเริ่มงาน ให้บริการผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ เช่น นำทางผู้โดยสารเยาวชนที่เดินทางคนเดียว ให้บริการรถเข็นแก่ผู้พิการหรือผู้โดยสารสูงอายุ

Read more

Lufthansa Services เปิดรับ Baggage Service Agent ทำงานที่ สุวรรณภูมิ ขอ TOEIC 650+

งานสนามบิน มาใหม่ บริษัท Lufthansa Services (Thailand) เปิดรับสมัครตำแหน่ง Baggage Service Agent ทำงานที่สนามบินสุวรรณภูมิ ขอ TOEIC 650 คะแนนขึ้นไป – NO WALK-IN / NO

Read more

Lufthansa Services เปิดรับ Passenger Service Agent ทำงานที่ สุวรรณภูมิ ขอ TOEIC 650+ ด่วน!

ด่วน! บริษัท Lufthansa Services (Thailand) เปิดรับสมัครตำแหน่ง Passenger Service Agent ทำงานที่สนามบินสุวรรณภูมิ ขอ TOEIC 650 คะแนนขึ้นไป – NO WALK-IN / NO PHONE

Read more

Lufthansa Services เปิดรับ Ticketing Agent ทำงานที่ สุวรรณภูมิ ขอ TOEIC 650+ ด่วน!

บริษัท Lufthansa Services (Thailand) เปิดรับสมัครตำแหน่ง Ticketing Agent ทำงานที่สนามบินสุวรรณภูมิ ขอ TOEIC 650 คะแนนขึ้นไป – NO WALK-IN / NO PHONE CALL –

Read more

Lufthansa เปิดรับ Service Center Agent (TOEIC 650)

บริษัท Lufthansa Services (Thailand) เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่ง Service Center Agent ขอคะแนน TOEIC 650 คะแนนขึ้นไป รายละเอียดดังนี้ หางาน งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ Cabin

Read more

Lufthansa เปิดรับ Assistant Aircraft Maintenance Planner & Engineering Support ขอ TOEIC 700 ขึ้นไป

งานสายการบิน เปิดใหม่ บริษัท Lufthansa Services (Thailand) Ltd. เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่ง Assistant Aircraft Maintenance Planner & Engineering Support รายละเอียดดังนี้ หางาน งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน

Read more