The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

Maintenance Department

AviationCareers

Nordwind Airlines รับสมัครตำแหน่ง Mechanic Assistant (ผู้ช่วยช่างเทคนิคอากาศยาน) ปิดรับ 10 ก.พ. นี้

รายละเอียดดังนี้ หน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยช่างเทคนิคในการให้บริการอากาศยาน คอยช่วยเหลืออำนวยความสะดวกและขับรถ ประจำสนามบินสุวรรณภูมิ คุณสมบัติ เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์ ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ สามารถขับรถยนต์ได้ดี (จำเป็น) สามารถปฏิบัติงานเป็นผลัดได้ ปฏิบัติงานล่วงเวลาและออกต่างจังหวัดได้ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด สามารถเริ่มงานได้ทันที ส่งเอกสารสมัครงานไปที่อีเมล [email protected]ติดต่อ ฝ่ายสรรหาบุคลากร บริษัท นอร์ดวินด์ (ไทยแลนด์) จำกัด โทร 02-1342770 ,

Read More