The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

Maintenance Supervisor

CareersEnergyInteresting

อดิสรสงขลา เปิดรับสมัครงานสาย Maintenance

บริษัท อดิสรสงขลา จำกัด (Adisorn Songkhla) เปิดรับสมัครพนักงานสาย Maintenance ทำงานนอกชายฝั่ง (Offshore) ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร Loading Supervisor Chief Officer Maintenance Supervisor Chief Engineer สนใจสมัคร ส่งเอกสารสมัครงานภาษาอังกฤษไปที่อีเมล์

Read More
AviationCareers

AOTGA เปิดรับสมัคร 11 ตำแหน่ง ทำงานที่ภูเก็ต

บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จํากัด (AOTGA) เป็นบริษัทฯ ที่ประกอบกิจการให้บริการภาคพื้นแก่สายการบินต่าง ๆ มีความประสงค์ในการเปิดรับสมัครพนักงาน เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในส่วน ณ สนามบินภูเก็ต สถานที่ปฏิบัติงานสนามบินภูเก็ต โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. ตําแหน่งที่รับสมัคร พนักงานคัดแยกสัมภาระ (Sorter) พนักงานขนถ่ายสัมภาระ

Read More