Nordwind Airlines รับสมัครตำแหน่ง Mechanic Assistant (ผู้ช่วยช่างเทคนิคอากาศยาน) ปิดรับ 10 ก.พ. นี้

รายละเอียดดังนี้ หน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยช่างเทคนิคในการให้บริการอากาศยาน คอยช่วยเหลืออำนวยความสะดวกและขับรถ ประจำสนามบินสุวรรณภูมิ คุณสมบัติ เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์ ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ สามารถขับรถยนต์ได้ดี (จำเป็น) สามารถปฏิบัติงานเป็นผลัดได้ ปฏิบัติงานล่วงเวลาและออกต่างจังหวัดได้ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด สามารถเริ่มงานได้ทันที ส่งเอกสารสมัครงานไปที่อีเมล [email protected]ติดต่อ ฝ่ายสรรหาบุคลากร บริษัท นอร์ดวินด์ (ไทยแลนด์) จำกัด โทร 02-1342770 ,

Read more