MM Logistics รับสมัคร Safety Officer ทำงานที่ลานกระบือ

บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ จำกัด เปิดรับสมัคร Safety Supervisor ประจำสาขาลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 1 อัตรา *** หากสามารถเริ่มงานได้ทันที่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ *** คุณสมบัติ – เพศชาย/หญิง อายุ

Read more