อีก 3 ปีจากนี้ โลกของเราจะมีโดรนบินขนส่งทางไกล!

อีก 3 ปีจากนี้ โลกของเราจะมีโดรนบินขนส่งทางไกลที่มีชื่อว่า Natulus! Natilus หรือ Natilus N3.8T5 คือชื่อของโดรนที่ขับเคลื่อนด้วยระบบอัตโนมัติไร้มนุษย์ควบคุม ตัวมันเองหนักราวๆ 8.6 ตัน สามารถขนสินค้าได้ 3.85 ตัน บินได้ไกลราวๆ 1,600 กม. ผลิตโดยบริษัท

Read more