ชี้แจงจากนกแอร์ กรณีรถเคลื่อนย้ายอากาศยานประสบอุบัติเหตุ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง

สายการบินนกแอร์ ชี้แจงกรณีรถเคลื่อนย้ายอากาศยาน (Aircraft Tractor) ประสบอุบัติเหตุ ส่งผลให้นายช่างภาคพื้นดินเสียชีวิต ณ ท่าอากาศยานดอนเมืองเช้านี้ ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนรอชันสูตรศพถึงสาเหตุของการเสียชีวิต พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสืบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุ โดยทางสายการบินจะดำเนินการช่วยเหลือในส่วนของเงินเยียวยาต่างๆ และดูแลสภาพจิตใจครอบครัวของพนักงานอย่างเต็มที่ต่อไป ทั้งนี้สายการบินได้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและระเบียบขั้นตอนอย่างเคร่งครัดตามมาตรฐานสากล

Read more

Nok Air ยกเลิกเที่ยวบินแม่ฮ่องสอนแล้ว

สายการบินนกแอร์ จะทำการยกเลิกเที่ยวบิน ดังนี้ DD8214 เส้นทางดอนเมือง-แม่ฮ่องสอน เวลา 12.40-14.35 น. DD8215 เส้นทางแม่ฮ่องสอน-ดอนเมือง เวลา 15.05-16.55 น. โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม ถึง 25 ตุลาคม 2562

Read more