สายการบิน Nok Air เปิดรับ Ground Attendant พนักงานต้อนรับภาคพื้น

งานสายการบินมาใหม่ สายการบิน Nok Air เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่ง Ground Attendant พนักงานต้อนรับภาคพื้น สำหรับสถานีต่างจังหวัด สามารถติดต่อยื่นใบสมัครงานได้ด้วยตนเองที่สถานีต้นทาง หรือหากยื่นสมัครงานผ่านทางออนไลน์ที่ปุ่มสมัครด้านล่าง โปรดระบุให้ชัดเจนว่าท่านต้องการปฏิงานที่สถานีจังหวัดใด “มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี, มีใจรักบริการ, สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี” Job Highlights – Can-do attitude

Read more

Nok Air ดอนเมือง เปิดรับ Operation Center Officer ไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาต Flight Dispatcher ยินดีรับเด็กจบใหม่

งานสายการบิน มาใหม่ สายการบินนกแอร์ Nok Air เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่ง Operation Center Officer ทำงานที่ดอนเมือง Job Highlights – งานวางแผนการใช้เครื่องบิน – ทำงานเป็นกะ – ไม่จำเป็นต้องมี License หน้าที่รับผิดชอบ

Read more

ฝึกงานกับ Nok Air 2023

ฝึกงานสายการบิน สายการบิน Nok Air เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน คุณสมบัติของผู้สมัคร นักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา มีความสนใจและใฝ่รู้ในธุรกิจสายการบินและมีทัศนคติที่ดีต่อการทํางาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง ความมั่นใจในตนเองและพร้อมรับความคิดเห็นของผู้อื่น สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และมีทัศนคติที่ดีต่อคนนรอบข้าง เอกสารประกอบการสมัคร จดหมายขอฝึกงานจากสถาบันการศึกษา Transcript Resume สำเนาบัตรประชาชน สำเนา Passport (สำหรับนักศึกษาต่างประเทศ)

Read more

ฝึกงานกับ Nok Air

ฝึกงานสายการบิน สายการบิน Nok Air เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน คุณสมบัติของผู้สมัคร นักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา มีความสนใจและใฝ่รู้ในธุรกิจสายการบินและมีทัศนคติที่ดีต่อการทํางาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง ความมั่นใจในตนเองและพร้อมรับความคิดเห็นของผู้อื่น สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และมีทัศนคติที่ดีต่อคนนรอบข้าง เอกสารประกอบการสมัคร จดหมายขอฝึกงานจากสถาบันการศึกษา Transcript Resume สำเนาบัตรประชาชน สำเนา Passport (สำหรับนักศึกษาต่างประเทศ)

Read more

Nok Air เปิดรับ Nok Social

สายโซเชียลก็มา ดูแล Platform Social ต่างๆ งานสายการบิน สายการบิน Nok Air เปิดรับสมัครพนักงานดูแล Platform Social Media ของสายการบิน ตำแหน่ง Nok Social Job Highlights –

Read more

Nok Air เปิดรับ Porter ที่ดอนเมือง

งานสายการบิน มาใหม่ สายการบิน Nok Air เปิดรับสมัครตำแหน่ง Porter ทำงานที่ดอนเมือง Job Highlights – พนักงานขนถ่ายสัมภาระ – งานบริการ – ทำงานเป็นกะ Job Description ดูแลและเข็น wheel

Read more

สายการบิน Nokair เปิดรับ Cabin Crew ขอ TOEIC 650+ ปิดรับ 18 ก.ย. 65

สายการบิน Nokair เปิดรับสมัคร Cabin Crew ขอ TOEIC 650 คะแนนขึ้นไป ปิดรับสมัคร 18 กันยายนนี้ Requirements Application Process ไม่ว่าจะลงประกาศรับสมัครงาน หางาน หรือต้องการซื้อ-ขายสินค้า เรามีพื้นที่พร้อมให้บริการแล้ว! งาน

Read more