Nok Air เปิดรับ Business Development (Officer/Manager)

สายการบินนกแอร์ เปิดรับสมัครตำแหน่ง Business Development ทั้งระดับ Officer และ Manager รายละเอียดดังนี้ หางาน งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ Cabin Crew Flight Attendant Pilot

Read more

Nokair เปิดรับสมัครลูกเรือ 1-31 มกราคมนี้ ขอ TOEIC 650 ขึ้นไป

สายการบินนกแอร์ เปิดรับสมัครลูกเรือ เริ่มเปิดรับสมัครวันที่ 1-31 มกราคมนี้ รายละเอียดดังนี้ หางาน งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ Cabin Crew Flight Attendant Pilot งานเปิดรับสมัคร งานมาใหม่ สมัครงานการบิน

Read more

Nokair เปิดรับ Ground Attendant พนักงานต้อนรับภาคพื้น สถานีดอนเมือง

สายการบินนกแอร์ เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่ง Ground Attendant พนักงานต้อนรับภาคพื้น สถานีดอนเมือง รายละเอียดดังนี้ หางาน งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ Cabin Crew Flight Attendant Pilot งานเปิดรับสมัคร งานมาใหม่

Read more

Nokair เปิดรับ Budget Control

หางาน งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน งานเปิดรับสมัคร งานมาใหม่ สมัครงานการบิน สมัครงานสายการบิน สมัครงานสนามบิน งานโลจิสติกส์ Logistics งานขนส่ง สายการบิน NokAir เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่ง Budget Control รายละเอียดดังนี้ รวบรวมแผนงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน ตรวจสอบ

Read more

สาย Digital Marketing ต้องไม่พลาด Nokair เปิดรับตำแหน่ง Nok Social

งานสายการบิน เปิดใหม่ สายการบิน Nokair เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่ง Nok Social รายละเอียดงานดังนี้ Job Highlights ดูแลบทความต่างๆ ใน social media ติดตามมาตรฐาน ตรวจสอบผลของสื่อ social จัดทำรายงาน ให้คำแนะนำและคำปรึกษากับลูกค้าและผู้ใช้งานสื่อ Job

Read more

ฝึกงานกับ Nok Air

รายละเอียดดังนี้ คุณสมบัติของผู้สมัคร นักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา มีความสนใจและใฝ่รู้ในธุรกิจสายการบินและมีทัศนคติที่ดีต่อการทํางาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง ความมั่นใจในตนเองและพร้อมรับความคิดเห็นของผู้อื่น สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และมีทัศนคติที่ดีต่อคนนรอบข้าง เอกสารประกอบการสมัคร จดหมายขอฝึกงานจากสถาบันการศึกษา Transcript Resume สำเนาบัตรประชาชน สำเนา Passport (สำหรับนักศึกษาต่างประเทศ) รูปถ่าย 1 นิ้ว 1

Read more

Nokair รับสมัคร Warehouse Control ปิดรับสมัคร 22 พ.ย. นี้

ฝ่าย Technical Department เปิดรับสมัครตำแหน่ง Warehouse Control จำนวน 8 อัตรา ลักษณะงาน ตรวจสอบเช็ค stock ทุกวัน และ update โดยใช้โปรแกรม ENVISION ประสานงานกับทีม Planner และแผนกจัดซื้อเพื่อควบคุม

Read more

ชี้แจงจากนกแอร์ กรณีรถเคลื่อนย้ายอากาศยานประสบอุบัติเหตุ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง

สายการบินนกแอร์ ชี้แจงกรณีรถเคลื่อนย้ายอากาศยาน (Aircraft Tractor) ประสบอุบัติเหตุ ส่งผลให้นายช่างภาคพื้นดินเสียชีวิต ณ ท่าอากาศยานดอนเมืองเช้านี้ ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนรอชันสูตรศพถึงสาเหตุของการเสียชีวิต พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสืบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุ โดยทางสายการบินจะดำเนินการช่วยเหลือในส่วนของเงินเยียวยาต่างๆ และดูแลสภาพจิตใจครอบครัวของพนักงานอย่างเต็มที่ต่อไป ทั้งนี้สายการบินได้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและระเบียบขั้นตอนอย่างเคร่งครัดตามมาตรฐานสากล

Read more

ฝึกงานกับ “นกแอร์” ปี 2563

รายละเอียดดังนี้ คุณสมบัติของผู้สมัคร – นักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา– มีความสนใจและใฝ่รู้ในธุรกิจสายการบินและมีทัศนคติที่ดีต่อการทํางาน– มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง– ความมั่นใจในตนเองและพร้อมรับความคิดเห็นของผู้อื่น– สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และมีทัศนคติที่ดีต่อคนรอบข้าง เอกสารประกอบการสมัคร – จดหมายขอฝึกงานจากสถาบันการศึกษา– Transcript– Resume– สำเนาบัตรประชาชน– สำเนา Passport (สำหรับนักศึกษาต่างประเทศ)– รูปถ่าย 1

Read more

NokAir เปิดรับสมัครพนักงานภาคพื้น ประจำท่าอากาศยานดอนเมือง ด่วน!

ด่วน! นกแอร์เปิดรับสมัครตำแหน่งพนักงานภาคพื้น ทำงานที่สนามบินดอนเมือง ผู้ที่สนใจสมัคร สามารถส่งเอกสารการสมัครงานไปได้ที่อีเมล araya_fullfacility@hotmail.com *** หากมีความสามารถด้านภาษาจีน ญี่ปุ่น หรือ อังกฤษ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ***

Read more
error: Content is now protected!