The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

OCC

The NX Chapter Podcast

แชร์ประสบการณ์ตำแหน่ง Flight Dispatcher | The NX Chapter Podcast「EP3」

EP นี้จะมาแชร์เรื่องราว แบ่งปันประสบการณ์การทำงานในตำแหน่ง Flight Dispatcher, Flight Operations Officer, Operations Control and Coordination Officer กับบุคลากรการบินคุณภาพ อดีต Flight Dispatcher ตัวจริงเสียงจริง ใครอยากรู้ว่าอาชีพนี้ ต้องรู้อะไร

Read More