ด่วน! Olympus Marine Services Thailand ต้องการตำแหน่ง Electronics Technician ทำงานบน Jack Up ในอ่าวไทย

Olympus Marine Services (Thailand) ต้องการตำแหน่ง Electronics Technician (ET) ที่ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่ดี ลงทำงานบนแท่นแบบ Jack Up ในอ่าวไทย ทำงาน 28 วัน และหยุด 28 วัน ด่วน!

Read more

Olympus Marine Services Thailand เปิดรับ Rig Crew ทำงานต่างประเทศ

Olympus Marine Services ต้องการบุคคลากรทางด้านการขุดเจาะน้ำมัน (Rig Crew) ที่มีประสบการณ์ในแท่นเจาะน้ำมัน ประเภท Semi-Tender เพื่อไปทำงานในต่างประเทศ ในตำแหน่งต่อไปนี้ Require URGENTLY the following positions for our upcoming overseas

Read more