The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

operations

Workshop

Airlines Schedule Planning & Operations Control รุ่นที่ 2 เวิร์คช็อปที่จะทำให้คุณรู้ว่า “สายการบิน” มีวิธีจัดการเที่ยวบินอย่างไร?

“Thai Aviation Careers” ขอพาทุกท่านไป “Explore” อาชีพด้านการบินอีกอาชีพหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้ใคร อาชีพที่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังการจัดตารางการบินและควบคุมการปฏิบัติการบินของสายการบิน Thai Aviation Careers Present… “Airlines Schedule Planning and Operations Control Workshop” รุ่นที่ 2

Read More