100 ปี ไข้หวัดใหญ่สเปน “Spanish Flu” คร่าชีวิตผู้คนไปกว่า 50 ล้านคน!

Spanish Flu หรือ ไข้หวัดใหญ่สเปน โรคระบาดครั้งรุนแรงที่สุดของประวัติศาสตร์โลก เมื่อ 100 ปีที่แล้ว ไข้หวัดใหญ่สเปน เกิดจากเชื้อไวรัสรหัส H1N1 แพร่ระบาดในช่วงท้ายสงครามโลกครั้งที่ 1 เมื่อปี 1918-1919 คร่าชีวิตผู้คนไปกว่า 50 ล้านคน มากกว่ายอดผู้เสียชีวิตจากสงครามโลกครั้งที่ 1

Read more
error: Content is now protected!