AOTGA ดอนเมือง เปิดรับ Passenger Services Agent ขอ TOEIC 550+

บริษัท AOTGA เปิดรับสมัครตำแหน่ง Passenger Services Agent (เจ้าหน้าที่การโดยสาร) ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง ขอ TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป Job Highlights – Well communicate in English –

Read more

AOTGA ภูเก็ต เปิดรับ Passenger Services Agent ขอ TOEIC 550+

บริษัท AOTGA เปิดรับสมัครตำแหน่ง Passenger Services Agent (เจ้าหน้าที่การโดยสาร) ที่ท่าอากาศยานภูเก็ต ขอ TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร 0953729827  AOTGA was established in 2018

Read more

Avindus หัวหิน เปิดรับ Passenger Services

งานการบิน มาใหม่ บริษัท Avindus เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่ง Passenger Services Agent ประจำที่สนามบินหัวหิน ถ้ามีผลสอบ TOEIC จะพิจารณาเป็นพิเศษ หน้าที่ความรับผิดชอบ ให้ข้อมูลเที่ยวบิน และบริการผู้โดยสารในสนามบิน ขายตั๋วเครื่องบิน Check-in ออกบัตรโดยสาร ตรวจสอบและเช็คอินสัมภาระ จัดเตรียมเอกสารการบิน

Read more

AOTGA รับสมัคร 7 ตำแหน่ง ทำงานที่ ท่าอากาศยานภูเก็ต ปิดรับ 16 ก.ค. นี้ สมัครออนไลน์เท่านั้น

บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จํากัด (AOTGA) เปิดรับสมัครงานบริการภาคพื้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการขยายตัวการบริการภาคพื้นแก่สายการบิน ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ตำแหน่งที่รับสมัคร เจ้าหน้าที่การโดยสาร (Passenger Services Agent) เจ้าหน้าที่ประสานงานเที่ยวบิน (Turnaround Coordinator Agent) เจ้าหน้าที่ควบคุมปฏิบัติการลานจอด (Ramp

Read more

AOTGA ดอนเมือง เปิดรับสมัครพนักงาน 6 ตำแหน่ง ด่วน!

บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จํากัด (AOTGA) เปิดรับสมัครพนักงาน 6 ตำแหน่ง เพื่อปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานดอนเมือง ตำแหน่งที่รับสมัคร เจ้าหน้าที่การโดยสาร (Passenger Services Agent) เจ้าหน้าที่บริการสัมภาระ (Baggage Services Agent) เจ้าหน้าที่ควบคุมความปลอดภัยในลานจอด (Safety

Read more

AOTGA ดอนเมือง เปิดรับ Passenger Services ขอ TOEIC 550 ขึ้นไป

บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จํากัด (AOTGA) เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่ง Passenger Services Agent เพื่อปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานดอนเมือง รายละเอียดดังนี้ คุณสมบัติ เพศชาย-หญิง อายุ 22-35 ปี วุฒิ ป.ตรี สาขาเกี่ยวกับธุรกิจการบิน ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

Read more

AOTGA ภูเก็ต เปิดรับ Passenger Services Agent ขอ TOEIC 550+

บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จํากัด (AOTGA) เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่การโดยสาร – Passenger Services Agent” เพื่อปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานภูเก็ต รายละเอียดดังนี้ คุณสมบัติสําหรับตําแหน่ง เพศชาย หรือ หญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ ได้รับการยกเว้น)

Read more

AOTGA เปิดรับพนักงาน 10 ตำแหน่ง ที่ภูเก็ต 10-19 พ.ย. นี้

บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จํากัด (AOTGA) เปิดรับสมัครพนักงาน เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในส่วน ณ สนามบิน ภูเก็ต สถานที่ปฏิบัติงานสนามบินภูเก็ต รายละเอียดดังนี้ ตําแหน่งที่รับสมัคร หัวหน้าส่วนการโดยสาร (Passenger Services Supervisor) เจ้าหน้าที่การโดยสาร (Passenger Services

Read more

AOTGA ภูเก็ต รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายการโดยสาร จำนวนมาก! 1-3 ตุลาคมนี้เท่านั้น!

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ดังนี้ เจ้าหน้าที่การโดยสาร (Passenger Services Agent) เจ้าหน้าที่การโดยสารอาวุโส (Senior Passenger Services) หัวหน้าส่วนการโดยสาร (Passenger Services Supervisor) เอกสารสมัครงาน ประวัติการทำงาน (Resume) – 1 ฉบับ

Read more