Menzies Aviation เปิดรับ Ground Handling (สำหรับผู้ที่มีวีซ่าใน Aus)

Menzies Aviation ประกาศรับสมัครพนักงาน (Referral Program) เพื่อทำงานตำแหน่ง Ground Handling ให้กับสายการบิน Virgin Australia ที่เมือง Cairns ทางตอนเหนือของรัฐ Queensland รายละเอียดดังนี้ สถานที่ทำงาน เมือง Cairns, ออสเตรเลีย

Read more

STARLUX Airlines เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน

Internship program with STARLUX Airlines สายการบินสตาร์ลักซ์ มีความประสงค์ที่จะรับนักศึกษาฝึกงาน ตำแหน่งดังนี้– Passenger Services Section– Cargo Section Work Location: Suvarnabhumi International AirportWorking Hour: Shift rotation schedule

Read more

Thai Smile รับสมัครตำแหน่ง Passenger Service และ GSE Operator ประจำท่าอากาศยานนครพนม

Thai Smile รับสมัครพนักงานประจำท่าอากาศยานนครพนม โดยมีรายละเอียดดังนี้ พนักงานปฏิบัติการลานจอด (GSE Operator) 2. Passenger Service (พนักงานบริการผู้โดยสาร) กำหนดการรับสมัครพร้อมสัมภาษณ์งานที่ท่าอากาศยานนครพนมในวันที่ 19-20 ตุลาคม 63 เวลา 09.30-15.00น. ข้อมูลเอกสารสมัครงานมีดังนี้ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน

Read more

AOTGA ภูเก็ต รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายการโดยสาร จำนวนมาก! 1-3 ตุลาคมนี้เท่านั้น!

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ดังนี้ เจ้าหน้าที่การโดยสาร (Passenger Services Agent) เจ้าหน้าที่การโดยสารอาวุโส (Senior Passenger Services) หัวหน้าส่วนการโดยสาร (Passenger Services Supervisor) เอกสารสมัครงาน ประวัติการทำงาน (Resume) – 1 ฉบับ

Read more

AOTGA เปิดรับสมัคร Passenger Services ด่วน!

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 8-11 กันยายน 2563 ผู้สมัครงานกับบริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จํากัด (AOTGA) “ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น” ตำแหน่งที่เปิดรับ มีดังนี้ Passenger Services Supervisor – หัวหน้าส่วนการโดยสาร คุณสมบัติ–

Read more

BFS เปิดรับสมัคร Passenger Services วันที่ 17 สิงหาคม Walk-in ยื่นเอกสารแล้วรอสัมภาษณ์เลย รับ 300 คิวเท่านั้น

BFS เปิดบ้านรับสมัครงาน พร้อมสัมภาษณ์ทันที! กับงาน Passenger Services Walk-in Interview  เปิดรับลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชน จำนวน 300 คิว ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. หรือจนกว่าจะครบตามจำนวนโควต้าลงทะเบียน ณ ตึก BFS

Read more
error: Content is now protected!