บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย รับสมัครเจ้าหน้าที่ควบคุมท่อส่งน้ำมัน (Pipeline Controller) ประจำลำลูกกา

บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด (แทปไลน์) ดำเนินธุรกิจขนส่งน้ำมันทางท่อ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยซึ่งใช้เงินลงทุนในการทำโครงการสูงถึง 10,000 ล้านบาท บริษัทฯ มีคลังน้ำมันและสำนักงาน 2 แห่ง คือ สำนักงาน/คลังน้ำมันลำลูกกาและสระบุรี โดยเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2534 จนถึงปัจจุบัน มุ่งเน้นบริการจัดส่งน้ำมัน ที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ

Read more
error: Content is now protected!