AOTGA เปิดรับ Quality Assurance Supervisor ที่ภูเก็ต ขอ TOEIC 500+

บริษัท AOTGA เปิดรับสมัครตำแหน่ง Quality Assurance Supervisor (หัวหน้าส่วนประกันคุณภาพ) ที่ท่าอากาศภูเก็ต ขอ TOEIC 500 คะแนนขึ้นไป Job Highlights – Experience in Quality Assurance field

Read more

AOTGA เปิดรับ Quality Assurance Supervisor ที่ดอนเมือง ขอ TOEIC 500+

บริษัท AOTGA เปิดรับสมัครตำแหน่ง Quality Assurance Supervisor (หัวหน้าส่วนประกันคุณภาพ) ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง ขอ TOEIC 500 คะแนนขึ้นไป Job Highlights – Experience in Quality Assurance field

Read more