Airportels เปิดรับ Receptionist จำนวน 4 อัตรา ด่วนมาก

Airportels เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่ง Receptionist จำนวน 4 อัตรา เงินเดือน 15,000-20,000 บาท รับสมัครด่วนมาก ลักษณะงาน ให้บริการข้อมูลลูกค้าทั้ง walk in และ online ทำงานตาม SOP เพื่อให้การบริการออกมาดีที่สุด ประสานงานกับภายในและภายนอก

Read more

Bangkok Flight Services (BFS) เปิดรับสมัคร Receptionist

Bangkok Flight Services หรือ BFS เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่ง Receptionist รายละเอียดดังนี้ Receptionist > Facility Support – ตอบรับโทรศัพท์เข้า-ออก ของบริษัทฯ ทั้งภายในและภายนอก – จัดการพื้นที่ส่วนหน้าสำนักงาน สำหรับต้อนรับและให้ข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อบริษัทฯ สนับสนุน

Read more