สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในสังกัดต่าง ๆ ของสำนักงานฯ ครั้งที่ 4-2563

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT : กพท. ) รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในสังกัดต่าง ๆ ของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 – 2563 รับสมัครจนถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ตำแหน่งที่เปิดรับ 1. ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บัญชีและงบประมาณ2.

Read more