Thai Aviation Academy เปิดรับสมัครตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่อาวุโส/ผู้ช่วยผู้จัดการระบบความปลอดภัยด้านการบิน (Safety Management System – SMS)” ด่วน!

ปฏิบัติงานที่จังหวัดร้อยเอ็ด รายละเอียดดังนี้ – ไม่จำกัดเพศ อายุ 30 – 45 ปี – สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (สาขาความปลอดภัยการจัดการการบิน จะพิจารณาเป็นพิเศษ)– มีประสบการณ์ด้าน ระบบความปลอดภัย หรือด้านที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 5 ปี– สามารถเดินทางไปต่างจังหวัด

Read more
error: Content is now protected!