The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

Runway

AviationContent

ปิดใช้งานรันเวย์ 03L/21R สนามบินดอนเมือง พ.ย. 64 – ก.พ. 65 นี้

ผู้โดยสารที่จะเดินทางเข้าออกท่าอากาศยานดอนเมือง เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 จนถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ต้องติดตามข่าวสารจากสายการบินอย่างใกล้ชิด อ้างอิงประกาศจาก AIS CAAT ท่าอากาศยานดอนเมือง แจ้งปิดซ่อมบำรุงตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 (00.00 น.)

Read More
ContentAviation

บทสรุปขั้นตอนการทำงานของ ATC

เมื่อบินเข้าใกล้จุดหมายปลายทาง อ่านความเดิมตอนที่ 1อ่านความเดิมตอนที่ 2 เมื่อเครื่องบินเข้าใกล้จุดหมายปลายทาง โดยทาง Area Control ที่ใกล้กับสนามบินปลายทางนั้นมีแผนการบินที่ถูกส่งต่อกันมาจากสนามบินต้นทางอยู่แล้ว นักบินจะถูกแจ้งให้ลดระดับความสูงลงมาในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งปรับทิศทางการบินให้เข้าสู่แนวการร่อนลงสนามบิน ซึ่งเป็นเส้นทางการบินที่ถูกกำหนดไว้ในแผนที่การบินที่เรียกว่า Enroute Chart สำหรับแต่ละสนามบิน เมื่อบินเข้าใกล้รัศมี 50 ไมล์ทะเลจากสนามบินปลายทาง เครื่องบินจะถูกส่งต่อจาก Area

Read More
ContentAviation

ATC ทำงานยังไง? ควบคุมการจราจรทางอากาศยังไง?

หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักกับอีกอาชีพหนึ่งที่มีความ Sexy เป็นอย่างยิ่ง และมีค่าตอบแทนที่ค่อนข้างสวยงามอีกอาชีพหนึ่งในวงการการบิน อาชีพที่พูดถึงนี้ก็คืออาชีพ ATC ซึ่งย่อมาจากคำว่า Air Traffic Control หมายถึง การควบคุมการจราจรทางอากาศ ส่วนคนที่ทำหน้าที่นี้มีชื่อเรียกว่า Air Traffic Controller ก็คือผู้ให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศนั่นเอง Air Traffic Control

Read More