The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

Scheduling and Slot Officer

CareersAviationInterestingOffice

Thai Vietjet เปิดรับ Scheduling and Slot Officer ทำงานที่สนามบินสุวรรณภูมิ

งานสายการบิน มาใหม่ สายการบิน Thai Vietjet เปิดรับสมัครตำแหน่ง Scheduling and Slot Officer ทำงานที่สนามบินสุวรรณภูมิ มี 2 กะ คือ 06.00-18.00 และ 18.00-06.00 ปิดรับสมัคร 1

Read More