AOTGA เปิดรับสมัคร 11 ตำแหน่ง ทำงานที่ภูเก็ต

บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จํากัด (AOTGA) เป็นบริษัทฯ ที่ประกอบกิจการให้บริการภาคพื้นแก่สายการบินต่าง ๆ มีความประสงค์ในการเปิดรับสมัครพนักงาน เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในส่วน ณ สนามบินภูเก็ต สถานที่ปฏิบัติงานสนามบินภูเก็ต โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. ตําแหน่งที่รับสมัคร พนักงานคัดแยกสัมภาระ (Sorter) พนักงานขนถ่ายสัมภาระ

Read more

AOTGA ภูเก็ต เปิดรับ Security Supervisor

บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด (AOTGA) เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่ง Security Supervisor รายละเอียดดังนี้ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคมเป็นต้นไป คุณลักษณะ ชายหรือหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย ผ่าน/ยกเว้นการเกณฑ์ทหาร สุขภาพแข็งแรง

Read more
error: Content is now protected!