The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

Shock Wave

ContentAviation

Shock Wave คืออะไร?

ก่อนจะไปทำความรู้จักกับ Shock Wave เรามารู้จักกับคำว่า Sonic Boom กันก่อน Sonic Boom เกิดจากวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่เร็วกว่าความเร็วเสียง (เสียงเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 330 เมตร/วินาที หรือ 1,225 กม./ชม.) การเกิดเสียง Sonic Boom สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า

Read More